TV& VIDEO

chiến sĩ công an

Hơn 800 đơn vị máu đến với bệnh nhân trong hành trình “Chủ nhật đỏ”

Hơn 800 đơn vị máu đến với bệnh nhân trong hành trình “Chủ nhật đỏ”

VTV.vn - Toàn bộ số máu được các chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội hiến tặng để góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cứu người hiện nay.