TV& VIDEO

Chiến tranh Lạnh

Nga đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh

Nga đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh

VTV.vn - OPCW xác nhận số vũ khí hóa học cuối cùng còn lại tại Nga sau Chiến tranh Lạnh đã được tiêu hủy tại cơ sở Kizner ở CH tự trị Udmurt.