TV& VIDEO

chiến tranh

Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

VTV.vn - Đại diện phía nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ sự tin tưởng rất cao việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.