TV& VIDEO

chiến tranh

Triển lãm "Tìm lại ký ức" tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội - Hải Phòng

Triển lãm "Tìm lại ký ức" tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội - Hải Phòng

VTV.vn - Tháng 12/1972, quân và dân Hà Nội và một số thành phố khác đã chiến thắng oanh liệt trước không quân Hoa Kỳ trong trận Điện Biên Phủ trên không.