TV& VIDEO

chiều cao của người Việt

Vì tầm vóc Việt - Cùng VTV24 cải thiện chiều cao của người Việt

Vì tầm vóc Việt - Cùng VTV24 cải thiện chiều cao của người Việt

VTV.vn - Với thời lượng 5 phút/số, bản tin "Vì tầm vóc Việt" do Trung tâm Tin tức VTV24 thực hiện sẽ hướng đến mục tiêu cải thiện chiều cao của người Việt Nam.