chiều cao trung bình

Vì sao thể trạng người Việt Nam kém nhiều nước trong khu vực?

Vì sao thể trạng người Việt Nam kém nhiều nước trong khu vực?

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, thể trạng của người Việt Nam kém nhiều nước trong khu vực không những về chiều cao, cân nặng mà cả về các tố chất thể lực, sức bền.