chiếu sáng thông minh

Việt Nam - Thái Lan hợp tác trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh

Việt Nam - Thái Lan hợp tác trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh

VTV.vn - Là một nước phát triển trong khu vực, Thái Lan có thể là quốc gia để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive