TV& VIDEO

chiếu xạ

Vải thiều xuất khẩu sang Mỹ, Australia có thể chiếu xạ ở Hà Nội

Vải thiều xuất khẩu sang Mỹ, Australia có thể chiếu xạ ở Hà Nội

VTV.vn - Trong thời gian tới, vải thiều xuất khẩu sang Mỹ, Australia có thể sẽ được chiếu xạ tại Hà Nội.