TV& VIDEO

chính phủ Hàn Quốc

Hoa Kỳ, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hơn 2 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 12

Hoa Kỳ, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hơn 2 triệu USD khắc phục hậu quả bão số 12

VTV.vn - Để giúp người dân miền Trung khắc phục những hậu quả nặng nề của bão số 12, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam hơn 2 triệu USD.