TV& VIDEO

Chính phủ họp trực tuyến

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

VTV.vn - Chính phủ đã tiến hành phiên họp trực tuyến với các lãnh đạo của tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng qua.