chính phủ liên minh

Nỗ lực thành lập Chính phủ mới ở Italy thất bại

Nỗ lực thành lập Chính phủ mới ở Italy thất bại

VTV.vn - Thủ tướng được chỉ định Giuseppe Conte đã từ chức do không thể thành lập Chính phủ mới ở Italy.