TV& VIDEO

Chính phủ Mỹ

Chính phủ Mỹ có thể sắp phải trả 1.000 tỷ USD lãi nợ công mỗi năm

Chính phủ Mỹ có thể sắp phải trả 1.000 tỷ USD lãi nợ công mỗi năm

VTV.vn - 1.000 tỷ USD là số tiền lãi nợ công mà Chính phủ Mỹ có thể sắp phải trả mỗi năm trong thập kỷ tới.