TV& VIDEO

Chính phủ Mỹ

Bang California kiện chính quyền Tổng thống Mỹ về xây tường biên giới

Bang California kiện chính quyền Tổng thống Mỹ về xây tường biên giới

VTV.vn - Chính quyền bang California đã chính thức kiện Chính phủ Mỹ về việc xây dựng bức tường ngăn người nhập cư bất hợp pháp dọc khu vực biên giới giáp Mexico.