TV& VIDEO

Chính phủ Việt Nam

Khánh thành Đài Phát thanh - Truyền hình tại Oudomxay, Lào

Khánh thành Đài Phát thanh - Truyền hình tại Oudomxay, Lào

VTV.vn - Lễ khánh thành dự án xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tại tỉnh Oudomxay đã diễn ra chiều 30/11.