TV& VIDEO

Chính phủ

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho chính phủ

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho chính phủ

VTV.vn - Thượng viện Mỹ đã hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời của chính phủ do quan điểm của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa còn quá xa nhau.