TV& VIDEO

Chính phủ

Chính phủ sẽ giảm chi phí kinh doanh để doanh nghiệp được lợi nhuận tốt nhất

Chính phủ sẽ giảm chi phí kinh doanh để doanh nghiệp được lợi nhuận tốt nhất

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ cam kết sẽ tìm cách giảm chi phí kinh doanh để doanh nghiệp có được lợi nhuận tốt nhất.