TV& VIDEO

chinh phục hang Sơn Đoòng

Đề nghị kiểm tra việc thám hiểm xuyên hang Sơn Đoòng

Đề nghị kiểm tra việc thám hiểm xuyên hang Sơn Đoòng

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị tỉnh Quảng Bình phải kiểm tra việc khai thác du lịch tại hang động Sơn Đoòng.