chính quyền địa phương

Chuyển động của chính quyền địa phương - Yếu tố quyết định thành quả đất nước

Chuyển động của chính quyền địa phương - Yếu tố quyết định thành quả đất nước

VTV.vn - Sự chuyển động của bộ máy chính quyền địa phương, các Bộ, ngành là yếu tố quyết định đến những thành quả mà đất nước có thể đạt được trong tương lai.