TV& VIDEO

chính sách lãi suất âm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản áp dụng chính sách lãi suất âm

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản áp dụng chính sách lãi suất âm

VTV.vn - Ngày 16/2, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ áp dụng mức lãi suất âm 0,1% đối với một phần các khoản tiền của các định chế tài chính gửi tại ngân hàng này.