TV& VIDEO

chính sách phát triển thủy sản

96 tàu cá ra khơi theo Nghị định 67

96 tàu cá ra khơi theo Nghị định 67

VTV.vn - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) của Chính phủ, hiện mới có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy.