TV& VIDEO

Chính sách tài chính

Thúc đẩy tiếp cận tài chính phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ

Thúc đẩy tiếp cận tài chính phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ

VTV.vn - Hội thảo Khoa học cấp quốc gia "Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ " vừa diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.