TV& VIDEO

chính sách thuế

Hà Nội: Còn nhiều vướng mắc về thuế của doanh nghiệp

Hà Nội: Còn nhiều vướng mắc về thuế của doanh nghiệp

VTV.vn - Vướng mắc về thuế của doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô còn nhiều trong khi chính sách thuế vẫn còn không ít bất cập.