TV& VIDEO

chính sách tiền lương

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình: Ngành Nội vụ cần tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình: Ngành Nội vụ cần tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

VTV.vn - Ngành Nội vụ cần đẩy mạnh tinh giản biên chế, đồng thời sớm nghiên cứu đề xuất chủ trương nhất thể hoá các chức danh.