TV& VIDEO

chính sách tiền tệ

Nhiều thách thức cho kinh tế Việt Nam năm 2018

Nhiều thách thức cho kinh tế Việt Nam năm 2018

VTV.vn - Thực tế tăng trưởng kinh tế trong năm nay vẫn là một bài toán không dễ, nhất là trong bối cảnh nợ công tăng cao, ngân sách eo hẹp.