TV& VIDEO

chính sách tiền tệ

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Nga

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Nga

VTV.vn - Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch đã quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Nga từ mức “BBB-” với triển vọng ổn định lên tích cực.