TV& VIDEO

chợ cá ma

Hiếm hàng ở chợ cá “ma”

Hiếm hàng ở chợ cá “ma”

VTV.vn - Nhộn nhịp nhất thời điểm này chính là những chợ cá “ma”, khu chợ trao đổi mua bán cá linh khai thác từ dòng nước lũ.