TV& VIDEO

Chó dẫn đường

Chó dẫn đường – Bạn mới của người khiếm thị tại Hàn Quốc

Chó dẫn đường – Bạn mới của người khiếm thị tại Hàn Quốc

VTV.vn - Khoảng 60 người khiếm thị ở Hàn Quốc đã và đang sử dụng chó dẫn đường. Đây thực sự đã trở thành người bạn mới của người khiếm thị, qua đó cải thiện được cuộc sống.