TV& VIDEO

chợ Mơ

Chợ Mơ truyền thống đã chính thức đi vào hoạt động

Chợ Mơ truyền thống đã chính thức đi vào hoạt động

Ngày 20/10, Chợ Mơ truyền thống được bố trí tại khu vực tầng bán hầm thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ đã chính thức đi vào hoạt động.