chợ Mơ

Chợ Mơ truyền thống đã chính thức đi vào hoạt động

Chợ Mơ truyền thống đã chính thức đi vào hoạt động

Ngày 20/10, Chợ Mơ truyền thống được bố trí tại khu vực tầng bán hầm thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ đã chính thức đi vào hoạt động.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive