TV& VIDEO

chó nghiệp vụ

Chó nghiệp vụ hỗ trợ rà phá bom mìn

Chó nghiệp vụ hỗ trợ rà phá bom mìn

VTV.vn - Lần đầu tiên ở Việt Nam, những chú chó được huấn luyện đặc biệt để đưa vào hỗ trợ rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị.