TV& VIDEO

Chợ phiên sách cũ

Người dân Hà Nội đi chợ phiên để làm từ thiện

Người dân Hà Nội đi chợ phiên để làm từ thiện

VTV.vn - Tại Hà Nội, một chợ phiên nhằm mục đích từ thiện đã ra đời, thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ, nhất là các du học sinh về nước.