TV& VIDEO

cho vay tín dụng

Hỗ trợ tín dụng gián tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tín dụng gián tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VTV.vn - Chính phủ sẽ sử dụng ngân sách để hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức trung gian cho vay tín dụng hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.