cho vay

Cho vay tiêu dùng tìm về nông thôn

Cho vay tiêu dùng tìm về nông thôn

VTV.vn - Các chương trình cho vay tiêu dùng đang tạo ra sự thay đổi trong chi tiêu của người dân ở khu vực nông thôn.