TV& VIDEO

chọi dê

Độc đáo hội chọi dê Hoàng Su Phì

Độc đáo hội chọi dê Hoàng Su Phì

(VTV.vn) - Tại huyện biên giới Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang, có một lễ hội khá độc đáo thu hút nhiều du khách tới xem, đó là hội chọi... dê.