chơi game

Chơi game trên điện thoại, máy tính nhiều gây rối loạn tâm thần

Chơi game trên điện thoại, máy tính nhiều gây rối loạn tâm thần

VTV.vn - WHO ước tính người chơi game có vấn đề sức khỏe tâm thần dao động trong khoảng 2 - 20%.