TV& VIDEO

chôn chất thải

Chất thải công ty Ánh Dương chôn lấp không liên quan đến Formosa

Chất thải công ty Ánh Dương chôn lấp không liên quan đến Formosa

VTV.vn - Đây là khẳng định của lãnh đạo Cảnh sát môi trường, Công an TP Đà Nẵng.