TV& VIDEO

chôn lấp bùn thải

Nhìn lại toàn bộ quá trình chôn lấp trộm bùn thải của Formosa Hà Tĩnh

Nhìn lại toàn bộ quá trình chôn lấp trộm bùn thải của Formosa Hà Tĩnh

VTV.vn - Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương cùng với UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra và đưa ra được kết luận vụ chôn lấp bùn thải của Formosa.