TV& VIDEO

chôn lấp chất thải Formosa

Hủy hợp đồng xử lý 400 tấn chất thải của Formosa

Hủy hợp đồng xử lý 400 tấn chất thải của Formosa

VTV.vn - Công ty CP Môi trường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã đề nghị thanh lý hợp đồng xử lý 400 tấn chất thải đã ký với công ty Formosa Hà Tĩnh.