TV& VIDEO

chống buôn người

Hội nghị tiến trình Bali về chống buôn người

Hội nghị tiến trình Bali về chống buôn người

VTV.vn - Ngày 23/3 tại Bali, Indonesia, Hội nghị Bộ trưởng Tiến trình Bali 2016 đã được khai mạc.