TV& VIDEO

chỗng khô hạn

Bình Định: Người dân tích cực tìm nguồn nước chống hạn

Bình Định: Người dân tích cực tìm nguồn nước chống hạn

VTV.vn - Trước tình hình cao điểm hạn hán tại tỉnh Bình Định, người dân đã chủ động, tích cực tìm nguồn nước chống hạn như: khoan giếng, chia sẻ nguồn nước...