TV& VIDEO

Luật phòng

Sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng:  Cần có cơ chế xử lý tài sản bất minh

Sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng: Cần có cơ chế xử lý tài sản bất minh

VTV.vn - Nhiều đại biểu cho rằng, pháp luật hiện hành chưa có cơ chế xử lý đối với tài sản bất minh, do đó Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi cần khắc phục được hạn chế này.