TV& VIDEO

chống xâm nhập mặn

Quảng Nam nỗ lực chống xâm nhập mặn

Quảng Nam nỗ lực chống xâm nhập mặn

VTV.vn - Ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp ngăn mặn, mang lại hiệu quả tích cực.