TV& VIDEO

chống xói lở

Hợp tác về thủy lợi giữa Việt Nam - Nhật Bản

Hợp tác về thủy lợi giữa Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn - Hai bên sẽ hợp tác trong công tác quản lý thủy lợi thông qua vận hành công trình thủy lợi, quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.