TV& VIDEO

christopher nolan

Thành viên One Direction nhịn ăn nhịn uống trên biển

Thành viên One Direction nhịn ăn nhịn uống trên biển

VTV.vn - Đó sẽ là cảnh quay mà Harry Styles - thành viên nhóm nhạc One Direction – tham gia trong dự án phim điện ảnh mới.