TV& VIDEO

chủ nghĩa cực đoan

Pháp, Bỉ tăng cường chống khủng bố

Pháp, Bỉ tăng cường chống khủng bố

VTV.vn - Pháp và Bỉ đã thống nhất tăng cường hợp tác chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và sẽ quay trở lại chiến trường Iraq và Syria.