TV& VIDEO

chủ nghĩa cực đoan

Thêm nhiều nước trên thế giới bị tấn công khủng bố trong năm 2016

Thêm nhiều nước trên thế giới bị tấn công khủng bố trong năm 2016

Năm 2016, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố giảm năm thứ 2 liên tiếp, tuy nhiên có thêm nhiều nước bị tấn công.