TV& VIDEO

Chủ nhiệm văn phòng chính phủ

Nghị định 15 về điều kiện kinh doanh ATTP sẽ giúp tiết kiệm 2.500 tỷ đồng

Nghị định 15 về điều kiện kinh doanh ATTP sẽ giúp tiết kiệm 2.500 tỷ đồng

VTV.vn - Sẽ tiết kiệm được khoảng 2.500 tỷ đồng nhờ Nghị định 15 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký, thay thế cho Nghị định 38 về điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm.