TV& VIDEO

Chủ nhiệm văn phòng chính phủ

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện 100% nhiệm vụ không bị quá hạn.