TV& VIDEO

Chủ nhiệm văn phòng chính phủ

Sẽ có những giải pháp rất cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Sẽ có những giải pháp rất cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7%

VTV.vn - Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nêu ra những mục tiêu cho từng ngành nhắm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.