chủ phương tiện

Hà Nội: Miễn phí đường bộ đối với hộ nghèo

Hà Nội: Miễn phí đường bộ đối với hộ nghèo

Thành phố Hà Nội sẽ miễn phí đường bộ đối với các chủ phương tiện xe mô tô thuộc hộ nghèo.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive