TV& VIDEO

chủ quyền biển đảo

Gạc Ma - Tượng đài bất tử

Gạc Ma - Tượng đài bất tử

VTV.vn - 30 năm đi qua, sóng biển có thể xóa nhoà mọi dấu vết nhưng không thể xoá được ký ức bi tráng về những chiến sĩ Gạc Ma quả cảm.