TV& VIDEO

chủ quyền trên biển đông

Ngư dân - Cột mốc sống chủ quyền trên biển Đông

Ngư dân - Cột mốc sống chủ quyền trên biển Đông

VTV.vn - Trong những ngày đầu năm 2016, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đã tăng cường các chuyến tuần tra, kiểm tra thường xuyên, sát cánh cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền.