TV& VIDEO

chủ tịch huyện

Hà Tĩnh: Chủ tịch huyện ra công văn "đẩy mạnh" uống nước khoáng Kim Sơn

Hà Tĩnh: Chủ tịch huyện ra công văn "đẩy mạnh" uống nước khoáng Kim Sơn

Một công văn gây nhiều tranh cãi vừa được UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ban hành với nội dung: Yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh karaoke, kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện "đẩy mạnh việc sử dụng, tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn và nước khoáng Kim Sơn".