Chủ tịch Mitsubishi từ chức

Giao diện thử nghiệm VTVLive