TV& VIDEO

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chuẩn bị sẵn sàng cho APPF - 26

Chuẩn bị sẵn sàng cho APPF - 26

VTV.vn - Theo báo cáo của các tiểu ban phục vụ hội nghị, đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức, bảo đảm sự đón tiếp chu đáo, trọng thị.