chu văn an

Đề nghị UNESCO tôn vinh “vạn thế sư biểu” Chu Văn An

Đề nghị UNESCO tôn vinh “vạn thế sư biểu” Chu Văn An

VTV.vn - Việt Nam đang xây dựng hồ sơ khoa học, vận động UNESCO cùng tổ chức kỷ niệm 650 năm mất của danh nhân văn hóa Chu Văn An vào năm 2020.