TV& VIDEO

Chùa Cầu

"Trùng tu Chùa Cầu, Hội An là cần thiết và cấp bách"

"Trùng tu Chùa Cầu, Hội An là cần thiết và cấp bách"

VTV.vn - Đó là ý kiến của nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, Quảng Nam về giải pháp trùng tu Chùa Cầu tại tỉnh Quảng Nam.