chữa cháy rừng

Quảng Nam chủ động phương án phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô

Quảng Nam chủ động phương án phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô

VTV.vn - Các hạt kiểm lâm và chính quyền cấp xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, ban hành phương án phòng chống chữa cháy rừng